Pengenalan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi mempunyai matlamat yang tersendiri iaitu bagi melahirkan tenaga kerja yang terlatih, efisien, berkemahiran dalam bidang Teknologi Maklumat.

Jabatan ini telah memulakan operasinya pada 15 Mei 2005 dengan tenaga kerja seramai 9 orang. Pada masa kini, jabatan ini , mempunyai 13 orang pensyarah.

Jabatan ini menawarkan 2 kursus yang menyediakan latihan praktikal dan pengetahuan kepada pelajar bagi membolehkan pelajar menyiapkan diri mereka dengan kemahiran yang tinggi dalam bidang teknologi maklumat seterusnya memenuhi keperluan negara dalam sektor awam dan swata.

Senarai Jawatankuasa Peringkat Jabatan

Visi Dan Misi JTMK VISI.

Menjadi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Dan Latihan Teknik Dan Vokasional Menjelang Tahun 2020.


MISI.

Membangunkan Potensi Pelajar Ke Arah Menjadi Modal Insan Yang Kompeten, Berinovasi Serta Berakhlak Mulia Dalam Bidang Kejuruteraan, Perdagangan, Teknologi Maklumat Dan Hospitaliti Untuk Memenuhi Keperluan Tenaga Kerja Negara Dan Global.

MOTTO.

Jana Teknokrat Menerajui Kecemerlangan. - JTMK -