.: JTMK :.
Perutusan Ketua Jabatan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana melayari laman web Jabatan Pengajian Politeknik (JPP).

Politeknik merupakan salah satu daripada saluran utama penjanaan modal insan, yang dipertanggungjawabkan menggalas tugas murni untuk merealisasikan Rancangan Malaysia Ke10 (RMKe-10) bagi melahirkan generasi muda yang berpendidikan, berkemahiran, kreatif, inovatif, bersikap progresif dan berfikiran kritis. 

Maklumat Terkini

Penjual bayi dijel 14 tahun

31 Januari 2013

Shah Alam: Seorang nenek kepada 30 cucu yang berhadapan tiga pertuduhan menjual tiga bayi berusia lima bulan dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun dan didenda RM30,000 oleh Mahkamah Tinggi di sini, semalam.

Penjual bayi dijel 14 tahun

31 Januari 2013

Shah Alam: Seorang nenek kepada 30 cucu yang berhadapan tiga pertuduhan menjual tiga bayi berusia lima bulan dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun dan didenda RM30,000 oleh Mahkamah Tinggi di sini, semalam.Sistem Dalaman PSIS

Penilaian Pensyarah


Sistem ini bertujuan menggantikan kaedah manual bagi pelajar membuat penilaian keatas pensyarah. Sistem ini dipantau oleh Penyelaras Kualiti Jabatan dan Politeknik.

Penilaian Penasihat akademik


Sistem ini bertujuan menggantikan kaedah manual bagi pelajar membuat penilaian keatas Penasihat Akademik. Sistem ini dipantau oleh Penyelaras Penasihat Akademik.
Sistem Dalaman JTMK

SISTEM PENGGANTIAN KELAS

Sistem ini bertujuan memudahkan pensyarah untuk memilih masa dan tempat yang sesuai bagi penggantian kelas dandapat mengelak daripada berlaku pertindihan kelas.

PROJECT ANALYSIS & DESIGN SYSTEM

Sistem ini dapat memudahkan Pensyarah dan Pelajar bagi membuat penilaian samaada dalam bentuk 'peer assessement', 'presentation' dan sebagainya.
   
   
   
  Log Masuk Ke SISTEM -->